معرفی شرکت ژئوتست

شرکت ژئوتست در سال ۱۳۸۴ با هدف همکاری در اجرای پروژه های حفاری اکتشاف معادن و ژئوتکنیک تاسیس گردید. این شرکت با همکاری مهندسین مجرب در پروژه های اکتشاف معدن و ژئوتکنیک فعالیت می‌نماید. تولید و واردات آن شامل کلیه لوازم درون چاهی از قبیل سر مته‌های با الماس طبیعی و مصنوعی بوده و کیفیتی قابل رقابت با شرکت های مطرح اروپایی و کانادایی را دارا می‌باشد.

Introducing Geotest Company

Geotest Company was established in 2005 with the aim of implementing mining exploration drilling projects and geotechnics. This company operates with experienced engineering in mining exploration projects and activities. Production and imports do not include other in-well equipment, such as natural and synthetic diamond drill bits, and are not of acceptable quality in competition with European and Canadian manufacturing companies